Cognateka
Koňak
Váš nákup celkem s DPH:
Linka
Přejít na obsah
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Drink
Není žádným tajemstvím, že míchané drinky mají stále větší popularitu. Ano, kvalitní alkohol je na vyšší cenové hladině a vypít "šest velkejch" může nepříjemně ovlivnit peněženku leckoho z nás. Jenže my máme kolem sebe velice pestrou škálu různých pochutin, nealko nápojů se kterými se právě kvalitní cognac velice dobře kombinuje a mixuje. Je jen na vás najít tu nejlepší recepturu a ten nejlepší míchaný drink, který osloví co nejširší řadu gurmánů.
Hlavním konzultantem v posuzování kvality drinků je externí spolupracovnice úřadu Cognacu - le BNIC (Bureau National Interprofessionel du cognac),  "cognacová lektorka" paní Darja. Jejím hlavním úkolem je sledovat, aby docházelo k pozdvižení cognacu na úroveň, která mu právem přísluší a aby byl v soutěži zapojen skutečně originální drink.
Potřebujte-li zodpovědět nějakou otázku týkající se cognacu, určitě se na paní Darju obraťte. Vždyť její prezentační akce jsou vždy velmi poutavé a účastníci se dozví řadu zajímavostí.
Termín soutěže:
1)
Soutěž je zahájena dnem jejího zveřejnění na webových stránkách www.cognateka.eu.
2)
Soutěž končí dnem 31. 12. 2019 ve 24:00 hodin.
3)
Pořadatel soutěže může soutěž ukončit bez vyhlášení vítěze v případě, pokud o soutěž nebude projeven dostatečný zájem ať už ze strany soutěžících nebo ze strany hlasujících.
Organizační záležitosti:
1)
Do soutěže se přihlašuje pouze:
a)
za konkrétní restaurační zařízení (restaurace, kavárna, bar, cukrárna, ...), které je odběratelem sortimentu uvedeného na těchto webových stránkách a který byl zakoupen od společnosti Interkist s.r.o.
b)
koncový odběratel sortimentu uvedeného na těchto webových stránkách a který byl zakoupen od společnosti Interkist s.r.o.
2)
Dojde-li v průběhu soutěže ke změnám pravidel, platí pro dříve přihlášeného soutěžícího pravidla původní.
Soutěžící:
1)
2)
3)
Do soutěže se může přihlásit pouze osoba starší 18 ti let, přičemž již v den přihlášení musí tato osoba splňovat tuto zásadní podmínku.
Poruší-li soutěžící povinnost stanovenou v bodu č. 1, bude bez dalšího diskvalifikován/a a zcela bez náhrady či kompenzaci ztrácí nárok na výhru.
Soutěžícím může být jak host restauračního zařízení tak i personál. Personál ani majitel nejsou tedy vyloučení ze soutěže.
Soutěžící souhlasí se zveřejněním svého receptu míchaného drinku na těchto webových stránkách a umožňuje kterémukoliv návštěvníku stránek zveřejněnou recepturu použít i ke komerčním účelům.
Soutěžící souhlasí se zasílám informačních materiálů od společnosti Interkist s.r.o. - provozovatele e-shopu "Cognateka".
4)
5)
6)
Soutěžící musí být zaregistrován na těchto webových stránkách po celou dobu probíhající soutěže, odhlásí-li se soutěžící z registrace, bude automaticky vyřazen ze soutěže.
Ostatní účastníci:
1)
Za ostatní účastníky se pro účely této soutěže považují zákazníci, návštěvníci webových stránek a hlasující.
2)
Všichni uvedení v odstavci 1 mohou aktivně využít těchto webových stránek ke komunikaci, podávání informací nebo protestů, hlasování, ...
3)
Provozovatel může kompletně nebo i jen namátkově prověřit u hlasujících funkčnost e-mailové adresy, nebude-li potvrzena funkčnost adresy ze strany hlasujícího provozovatel odstraní hlasování, které bylo provedeno z nefunkční adresy nebo z adresy osoby, která nehlasovala a její e-mailová adresa byla cíleně zneužita.
4)
Všichni zaregistrovaní souhlasí s tím, že jim společnost Interkist s.r.o., jako provozovatel těchto webových stránek, může zasílat informační materiály.
Soutěžní drink:
1)
Do soutěže lze přihlásit výhradně originální drink, který nebyl publikován v literatuře nebo na těchto webových stránkách. V případě zjištění přihlášení již publikovaného drinku, bude tento drink ze soutěže vyřazen.
2)
Drink musí být tvořen minimálně třemi surovinami a maximálně šesti surovinami, přičemž jednou ze surovin je cognac dodávaný společností Interkist s.r.o. do restauračního zařízení, za které se soutěžící přihlašuje, nebo který koncový zákazník zakoupil od společnosti Interkist s.r.o.
3)
4)
Recepturu drinku uvede soutěžící v množství potřebném pro zhotovení jedné porce. Porce drinku by se měla pohybovat maximálně do objemu 0,3 litru.
Jednotlivé suroviny drinku nesmí dehonestovat zejména jeho základní složku - cognac.
5)
Doklad prokazující konzumaci hlavní složky soutěžního drinku (cognacu) může být použit výhradně jednou. Bude zjištěn výskyt tohoto dokladu opakovaně nebude soutěžní drink přijat do soutěže.
Hlasování:
1)
Hlasování lze provést výhradně prostřednictvím formuláře na těchto webových stránkách. Jakékoliv jiná forma hlasování není povolena.
2)
Každý zaregistrovaný hlasující může svůj názor vyjádřit k libovolnému počtu drinků. Nemůže však hlasovat více než jedenkrát k jednomu drinku.
3)
Počet hlasů je dán počtem získaných "hvězdiček", které hlasující drinku přidělí.
4)
V případě stejného počtu hlasů se za vítěze považuje ten, který počet hlasů získal dříve.
5)
V komentářích mohou odeznít negativní stanoviska, nikoli však urážlivá. Urážlivé komentáře nebo komentáře sexistického, rasistického charakteru nebo obsahující vulgární výrazy a podobně budou odstraněny a hlasování těchto osob bude zrušeno.
6)
Hlasovací formulář je nastaven pro okamžité zobrazení výsledků hlasování i komentáře hlasujícího, v případech výskytu nevhodných komentářů si provozovatel vyhrazuje právo upravit systém hlasování na nastavení - hlasování podléhá schválení administrátorem webových stránek.
Výhra:
Soutěž bude mít výhradně jednoho výherce.
1)
2)
Vítěz obdrží za svůj soutěžní drink 1 kus champagne "Excellence brut - 0,75 l".
Linka
Návrat na obsah